სათავო ოფისი –  ეთერ ბოცვაძის 4, ტელ: (032) 202 22 22

ელიავა  ს/ც “არჩევანი”, მაღაზია 25 , ტელ: (032) 202 22 22 (307)

26 მაისის ქ. N59, ტელ: (032) 202 22 22 (314)

დავით აღმაშენებლის ქ. N19, ტელ: (032) 202 22 22 (313)

გურამიშვილის ქ. N1, ტელ: (032) 202 22 22 (311)

მეუნარგიას ქ. N17, ტელ: (032) 202 22 22 (316)

დავით აღმაშენებლის ქ. N14, ტელ: (032) 202 22 22 (312)

ლეონიძის ქ. N16, ტელ: (032) 202 22 22 (310)

რუსთაველის ქ. N15 ტელ: (032) 202 22 22 (700)

ჭავჭავაძის ქ. N95, ტელ: (032) 202 22 22 (317)

კოსტავას ქ. N8, ტელ: (032) 202 22 22 (315)